دیستروفی عضلانی دوشن

سپتامبر 10, 2019
دیستروفی عضلانی دوشن

دیستروفی عضلانی دوشن

دیستروفی عضلانی دوشن نوعی بیماری مادرزادی و ژنتیکی است که از شایع ترین و حاد ترین انواع اختلال دیستروفی عضلانی می باشد. ضعف تدریجی عضلات که […]