درمان سندرم پیریفورمیس

آوریل 30, 2019
سندرم پیریفورمیس

سندرم پیریفورمیس و درمان آن

سندرم پیریفورمیس نوعی اختلال عصبی غیر طبیعی است که به دلیل فشردگی عصب سیاتیک بوسیله عضله پیریفورمیس رخ می دهد. عضله پیریفورمیس عضله ای در باسن […]