درمان آرتریت روماتوئید

فوریه 4, 2019
روماتیسم مفصلی

روماتیسم مفصلی

روماتیسم مفصلی یا آرتریت روماتوئید نوعی بیماری التهابی ، خود ایمنی و شایع است که مفاصل بدن را درگیر می کند. درگیری مفاصل سبب بروز درد […]